News & Promotions

11-08-2016

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย [ACAT] ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งทที่ 3 ที่ 27 กรกฎาคม 2559

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย [ACAT] ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งทที่ 3 ที่ 27 กรกฎาคม 2559

27-05-2015

MAXFLEX ผลิตภัณฑ์ฉนวนยางกันความร้อน ได้เข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการแข่งขันกอล์ฟกับทาง สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย [ACAT] ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

MAXFLEX ผลิตภัณฑ์ฉนวนยางกันความร้อน ได้เข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการแข่งขันกอล์ฟกับทาง
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

06-02-2015

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักร่วมกับทางสมาคมวิศวกรรมการปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 6/2014 ณ.สนาม คัสคาต้ากอล์ฟคลับ

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักร่วมกับทางสมาคมวิศวกรรมการปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 6/2014 ณ.สนาม คัสคาต้ากอล์ฟคลับ

27-06-2013

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฉนวนยางคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ แมกซ์เฟล็กซ์ “

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฉนวนยางคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ แมกซ์เฟล็กซ์ “
ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาวิชาการ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
  • 1 / 2
© Copyrights 2010 MAXFLEX. All Rights Reserved.